Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 14/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 1426

Thời khóa biểu số 2 - Áp dụng từ 17/09/2018

Lý do điều chỉnh:

- Cô Đức văn, cô Hằng sử, cô Vân địa điều chỉnh không có giờ thứ 7 để dành thời gian đi tham gia lớp tập huấn "Tư vấn học đường"

Chi tiết xin mời quí thầy cô và các em xem tại Sheet tương ứng trong tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105