Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 27/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 2109

Thời khóa biểu số 03 (áp dụng từ ngày 01/10/2018)

Lý do điều chỉnh:

  • Cô Khang đi làm trở lại sau khi nghỉ chế độ, nhận môn Tin các lớp 10D123, 12A78910
  • Cô Phương bắt đầu nghỉ chế độ thai sản
  • Cô Vân nhận thêm các lớp 10A13, 12A3
  • Thầy Nam chỉ dạy vào thứ 2 và thứ 7, đi học TCLLCT thứ 34, đi học chứng chỉ QLGD vào thứ 56
  • Cô Đức văn, cô Hằng sử, cô Vân địa tiếp tục đi học lớp “Tư vấn tâm lý học đường” vào các thứ 7.

 

Chi tiết TKB cá nhân xin mời thầy cô và các em xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105