Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Chủ nhật, 1/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 1586

Thời khóa biểu 7.3 Áp dụng từ ngày 02/04/2018

Thời khóa biểu này chỉ điều chỉnh thứ tự tiết dạy của giáo viên trong mỗi buổi học, trong đó:

1. Nhằm làm giảm bớt số giờ trống của một số đ/c;

2. Không thay đổi phân công chuyên môn.

3. Không ảnh hưởng đến TKB học trái buổi

Chi tiết xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105