Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 12/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 1940

Thời khóa biểu 1.3 Áp dụng từ ngày 16/11/2020

Lý do điều chỉnh:

- đ/c Nguyễn Văn Toan đi học lớp trung cấp lý luận chính trị

- đ/c Hoàng Thị Mai Phương đi học lớp cao học

Điều chỉnh:

- Môn hóa lớp 10A3 chuyển từ đ/c Trần Thị Ngọc Hường sang cho đ/c Nguyễn Thị Thành.

- Một số đồng chí có điều chỉnh buổi dạy và rất nhiều thứ tự tiết dạy của TKB cá nhân bị thay đổi

Đề nghị các đ/c theo dõi để cập nhật và áp dụng

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

 

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152