Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 12/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 289

Lịch thi đấu bóng chuyền hơi khối 10, bóng đá nữ khối 11

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN HƠI KHỐI 10

 

ĐỘI GẶP NHAU

THỜI GIAN

TRỌNG TÀI

1

10A3 – 10A10

09h45,16/3

Thầy Bằng

2

10A1 – 10A4

09h45, 16/3

Thầy Phúc

3

10A7 – 10A9

09h40, 16/3

Thầy Dũng

4

10A5 – 10A2

10h30, 16/3

Thầy Bằng

5

10A8 – 10A6

10h30, 16/3

Thầy Phúc

6

Thắng 01 - Thắng 02

10h35, 16/3

Thầy Dũng

7

Thắng 03 - Thắng 04

09h45, 23/3

Thầy Bằng

8

Thắng 05 - Thắng 06

09h45, 23/3

Thầy Phúc

9

Thắng 07 - Thắng 08

10h35, 23/3

Thầy Bằng

 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NŨ KHỐI 11

 

ĐỘI GẶP NHAU

THỜI GIAN

TRỌNG TÀI

1

11A7 – 11A6

15h30, 07/3

Thầy Hà

2

Thắng 1 – 11A4

15h30, 16/3

Thầy Hà

3

11A5 – 11A3

16h30, 16/3

Thầy Hà

4

11A8 – 11A9

07h30, 16/3

Thầy Hà

5

11A1 – 11A2

08h30, 16/3

Thầy Hà

6

Thắng 02 – Thắng 03

15h30, 19/3

Thầy Hà

7

Thắng 04 – Thắng 05

08h00, 19/3

Thầy Hà

8

Thắng 06 - Thắng 07

16h00, 23/3

Thầy Hà

 
Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

105