Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 19/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 335

Thông báo mời họp Trưởng ban đại diện CMHS lớp 12: 10h00 ngày 24/4/2021 (thứ bẩy)

*Địa điểm: Phòng Truyền thống tầng 3 nhà B.

*Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Hải và bà Phạm Thị Sâm

Tác giả: Ths. Nguyễn Duy Hiền

105