Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 28/1/2021, 0:0
Lượt đọc: 331

Nhà trường thông báo từ ngày 29/91 học sinh chỉ đi học chính khóa. Nghỉ tất cả học Thể dục, học nghề, học thêm, đọc sách... trái buổi.

Tin cùng chuyên mục

105