Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 3/5/2021, 0:0
Lượt đọc: 242

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 34

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 34

Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn

          2. Kiểm tra LBG ngày 10/5/2021. Các đ/c báo hết ngày 22/5/2021.

          3. Coi thi chung học kì II. Các đ/c đến trước 15 phút, không sử dụng điện thoại, cho học sinh ghi tên vào đề thi những môn thi trắc nghiệm, ghi đủ 06 số BD của học sinh lên bàn, nhặt sạch giấy rác trong phòng thi.

4. Thứ tư ngày 5/5/2021 học sinh khối sáng học bình thường.

5. Học thêm khối 12 học từ 6/5/2021 theo TKB mới.

6. Các đ/c vào hết điểm thành phần và điểm kiểm tra học kì các môn không thi chung. Chậm nhất ngày 10/5/2021.

    

                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                   Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

105