Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 19/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 310

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 32

Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn( các tổ hoàn thiện các văn bản liên quan tới các chuyên đề, nội dung sinh hoạt tổ, nhóm, vào điểm…)

2. Thi học kì các môn không thi chung từ 23/4/2021 đến 29/4/2021).

3. Nộp đề thi chung cho đồng chí Bắc chậm nhất 26/4/2021.

4. Các đ/c đã được thanh tra bố trí thời gian lên phòng đ/c Bắc rút kinh nghiệm xong trong tuần này (đ/c Ngọ, Nam, Thịnh, Dung v, Đường, Phúc, Nhàn, Toan).

5. 8h00 ngày 26/4/2021 kiểm tra tiến độ vào điểm lần 2 các môn có ít nhất 60% điểm kiểm tra thường xuyên.

                                                                                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                            Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

105