Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 10/4/2021, 0:0
Lượt đọc: 269

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 31

Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn (dự giờ đủ số tiết quy định, nội dung sinh hoạt tổ, nhóm, vào điểm…)

2. Thi học kì các môn không thi chung từ ngày 23/4 đến ngày 29/4/2021

3. Ngày hội CNTT: Đ/c Bắc, Vân, Toan, Hạnh yte, Chiến tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ ngày 8h30 ngày 14/4/2021.

4. Dự giờ đột xuất các đồng chí giáo viên.

5. Các đ/c dạy chậm chương trình so với tiến độ dạy bù cho kịp tiến độ trong tuần 31.

    

                                                                                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                               Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

152