Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 19/3/2021, 0:0
Lượt đọc: 345

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn(Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định).

          2.Thời khóa biểu học trái buổi thay đổi tuần 28 các đồng chí chú ý thực hiện.

          3. Tăng cường kiểm tra lấy điểm kttx.

4. Dự giờ đột xuất các đ/c trong tuần

5. Dạy thêm các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD các khối tạm nghỉ tuần 28. Từ tuần 29 học ôn thi cuối kì.

6. 8h00 ngày 22/3/2021 xuất điểm kiểm tra trên csdl các môn có 20% điểm kiểm tra thường xuyên.

7. Các đồng chí nộp đề đúng hạn. Thi chung ngày 25,26/3 các đ/c coi thi thực hiện đúng giờ.

                                                                                                                                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

105