Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Chủ nhật, 14/3/2021, 0:0
Lượt đọc: 329

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 27

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 27

Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn(Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định).

          2.Thời khóa biểu học trái buổi thay đổi theo tuần. Đề nghị các đ/c GVBM, GVCN theo dõi nhắc học sinh thực hiện tốt, học đúng phòng để BGH dễ quản lí(chủ nhật 14/3 06 đ/c dạy sai phòng). BGH sẽ dán 16h00 chiều thứ sáu hàng tuần.

          3. Tăng cường kiểm tra lấy điểm kttx.

4. Dự giờ đột xuất các đ/c trong tuần

5. Dạy thêm các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD các khối 1 buổi (Địa K12: 02 buổi) Các đ/c chú ý nhắc học sinh thực hiện tốt.

6. Tiếp tục ôn thi HSG khối 10,11. Thi ngày 20/3/2021 tại Đa Phúc

+ Sáng 7h15 khối 10

+ Chiều 13h30 khối 11

                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

105