Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 8/3/2021, 0:0
Lượt đọc: 345

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 26

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 26

Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 13/3/2021

1. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn(Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định).

2. Trong ngày 11/3/2021 đ/c Hạnh y tế và đ/c Vân bố trí thời gian đến trường THPT Kim Anh bốc thăm máy tính và cài thêm phần mềm phục vụ thi KNCNTT của mình ngày  12/3/2021.

3. Tăng cường kiểm tra lấy điểm miệng.

4. Dự giờ đột xuất các đ/c trong tuần

5. Dạy thêm các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD các khối 1 buổi (Địa K12: 02 buổi) Các đ/c chú ý nhắc học sinh thực hiện tốt.

6. Tiếp tục ôn thi HSG khối 10,11.

                                                                                                                                                                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

152