Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ ba, 2/3/2021, 0:0
Lượt đọc: 304

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 25

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 25

Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021

1.Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: (Soạn bài, đăng kí đồ dùng dạy học, báo giảng, dự giờ…theo đúng quy định). Các đ/c tổ trưởng, tổ phó kiểm tra lịch báo giảng đúng theo lịch.

2.Kiểm tra lịch báo giảng ngày 8/3/2021 (báo giảng hết tuần 26)

          3. Tăng cường kiểm tra lấy điểm thường xuyên.

          4. Chấm (kĩ năng CNTT, sản phẩm công nghệ thông tin cấp trường 15h00 ngày 03/3/2021)tại phòng tin 1 tầng 4 nhà C.

          5.  Học thêm:

- Lớp 12A1….A5, D1 học từ ngày 2/3/2021

- Các lớp khác học từ  ngày 4/3/2021.

          6. Học nghề khối 11 học hết tuần này. Y/c có đủ đầu điểm, vào sổ, còn lại để gần thi học 2 buổi.

 

                                                                                                                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                             Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

105