Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 1/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 555

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 22+ 23

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     

      TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 22 +23

Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 20/02/2021

 

1.Các tổ họp phân công giáo viên copy đường link các bài dạy trên truyền hình tuần 22, 23 vào đường link đ/c Toan gửi, mỗi ngày đ/c Toan đăng web 03 bài của mỗi khối (các bài dạy của tuần 22 chậm nhất các tổ gửi vào đường link ngày 03/02/2021; các bài dạy của tuần 23 các đ/c gửi vào đường link chậm nhất ngày 17/02/2021).

+ Khối 12: Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa, Sinh, Địa, Sử, GDCD, Tin

+ Khối 11: Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa, Sinh, Địa, Sử,Tin.

+ Khối 10: Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa, Sinh, Địa, Sử,Tin.

2. Các tổ phân công giáo viên soạn các chuyên đề bài tập, quay clip gửi vào đường link tuần 24, dạy zoom các lớp ôn thi đại học các khối, đăng kí lịch cho đ/c Bắc 20h00 ngày 19/02/2021 (Nếu tiếp tục phải nghỉ dịch).

                                                                                                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                               Nguyễn Thị Bắc

Tin cùng chuyên mục

105