Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 10/7/2021, 0:0
Lượt đọc: 2065

Danh sách học sinh chuyển lớp từ ngày 01/8/2021

TT Họ và tên Lớp cũ Lớp mới
1 Nguyễn Đức Duy 12A3 12D8
2 Diêm Thành Đạt 12A4 12D5
3 Nguyễn Đức Thành Nhân 12A4 12D8
4 Vũ Thị Phương Thảo 12D1 12D8
5 Trương Minh Hiếu 12D8 12A4
6 Bùi Quốc Nam 11A3 11D2
7 La văn Trinh 11A3 11D2
8 Nguyễn Tuấn Anh 11A4 11D7
9 Nguyễn Nam Anh 11A4 11D7
10 Nguyễn Văn Hiếu 11A4 11D6
11 Vũ Quyết Chiến 11A4 11A2
12 Nguyễn Đức Đạt 11D2 11D5
13 Đỗ Văn Nam 11D2 11D5
14 Tạ Thị Thanh Huyền 11D3 11A4
15 Nguyễn Quốc Toản 11D4 11A4
16 Nguyễn Bá Công 11D5 11A4
17 Hoàng Anh 11D6 11D2
18 Vũ Trường Huy 11D7 11A3
19 Nguyễn Thị Hải 11D7 11A4
20 Nguyễn Văn An 11D7 11A3
 21  Nguyễn Văn  Hòa   11D7  11A4
 22  Nguyễn Việt Anh   12D3  12A4

Tin cùng chuyên mục

105