Trang thông tin điện tử chính thức của trường THPT Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Thứ năm, 16/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 1209

Ảnh truyền thống chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường THPT Trung Giã: 1999-2019

Toàn thể hội đồng sư phạm

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nam

Tổ Toán

Tổ Tự nhiên 1

Tổ Tự nhiên 2

Tổ Xã hội 1

Tổ Xã hội 2

Tổ Hành chính

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

105