Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Chủ nhật, 10/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 335

VIOLYMPIC vòng trường khối 10 và 11

Mỗi khối chọn 5 học sinh điểm cao nhất, làm nhanh nhất, số lần làm ít nhất

STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 41164684 Đỗ Thùy Ngân 03/12/2000 10 10a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 300 22'0 1 04/01/2016 14:24
2 35521996 Trịnh Ngọc Lâm 26/08/2000 10 10a1 Trường Thpt Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 290 39'54 1 04/01/2016 14:42
3 34778502 Nguyễn Quốc Dương 10/11/2000 10 10A1 Trường Thpt Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 290 41'46 1 04/01/2016 14:44
4 35827597 Nguyễn Duy Hiếu 18/11/2000 10 10a1 Trường Thpt Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 280 24'31 1 04/01/2016 14:28
5 38778919 Hoàng Nhật Minh 23/06/2000 10 10a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 280 28'13 1 04/01/2016 14:30
6 38609828 Abcabc Abc 23/01/2000 10 a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 270 28'9 2 04/01/2016 14:31
7 37906417 Lê Huy Sơn 11/05/2000 10 10a2 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 270 30'15 1 04/01/2016 14:32
8 41449748 Lương Hồng Vân 04/11/2000 10 10A2 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 270 31'15 2 04/01/2016 14:40
9 37943912 Nguyễn Đăng Quang 08/06/2000 10 10a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 260 28'48 1 04/01/2016 14:31
10 41225517 Nguyễn Thị Sen 03/03/2000 10 10a6 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 260 40'37 1 04/01/2016 14:46
11 27570241 Bùi Phương Mai 27/10/2000 10 10a1 Trường Thpt Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 250 26'3 1 04/01/2016 14:28
12 37474608 Đồng Minh Hiếu 22/08/2000 10 a1 Trường Thpt Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 250 26'46 1 04/01/2016 14:31
13 13261279 Phạm Trọng Cường 21/05/2000 10 10a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 250 27'42 1 04/01/2016 14:31
14 41334951 Trần Kiều Chinh 09/12/2000 10 10A4 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 250 43'56 1 04/01/2016 14:47
15 37688997 Đỗ Thị Hằng Nga 05/07/2000 10 10A2 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 240 35'10 1 04/01/2016 14:38
16 41275501 Đàm Đức Long 02/09/2000 10 10a4 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 240 43'42 1 04/01/2016 14:49
17 41232698 Lê Danh Sơn 25/08/2000 10 10a5 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 220 48'53 1 04/01/2016 14:52
18 40574298 Sái Thanh Huyền 14/12/2000 10 10a4 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 200 43'38 1 04/01/2016 14:46
19 41224930 Lưu Thị Hồng 29/05/2000 10 10a4 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 190 44'47 1 04/01/2016 14:47
20 41290497 Nguyễn Thị Mai Anh 23/09/2000 10 10a5 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 170 41'2 1 04/01/2016 14:49
STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 32331783 Nguyễn Thị Việt Hà 17/09/1999 11 11a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 250 44'23 1 04/01/2016 14:47
2 38066975 Nguyễn Tuấn Tú 10/08/1999 11 11a2 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 245 34'44 1 04/01/2016 14:37
3 38553665 Nguyễn Minh Q 04/12/1999 11 11A1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 240 55'12 1 04/01/2016 14:58
4 41365418 Cù Thị Diệu Linh 20/11/1999 11 a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 240 55'55 1 04/01/2016 14:59
5 32309918 Nguyễn Phương Loan 26/10/1999 11 11a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 235 50'10 1 04/01/2016 14:53
6 39408845 Trần Diệu Linh 30/05/1999 11 a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 230 52'36 1 04/01/2016 14:56
7 41455467 Nguyễn Thị Lan Anh 06/11/1999 11 11A1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 225 52'46 1 04/01/2016 14:55
8 41089301 Đàm Thị Oanh 28/12/1999 11 11a2 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 220 52'41 1 04/01/2016 14:55
9 29710571 Pham Thu Hoan 07/10/1999 11 11 Trường Thpt Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 215 28'26 1 04/01/2016 14:47
10 32314354 Nguyễn Thanh Bình 13/10/1999 11 a Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 215 37'56 1 04/01/2016 14:40
11 40515236 Nguyễn Văn Đạt 01/03/1999 11 11a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 215 41'56 1 04/01/2016 14:44
12 29622473 Nguyễn Ngọc Ánh 22/02/1999 11 11a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 215 57'11 1 04/01/2016 15:00
13 34859237 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/11/1999 11 11a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Tp Hà Nội 190 55'22 1 04/01/2016 14:59
14 40976207 Dương Quang Linh 04/05/1999 11 a1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 180 50'48 1 04/01/2016 14:54
15 37915816 Ngô Thái An 24/09/1999 11 11A1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 180 56'59 1 04/01/2016 15:00
16 39600810 Hiên Linhh 03/07/1999 11 A1 Trường THPT Trung Giã Huyện Sóc Sơn Hà Nội 175 50'21 1 04/01/2016 14:54

 
 
Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105