Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 22/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 1422

Quyết định điểm chuẩn vào 10 THPT công lập năm học 2016-2017

Điểm chuẩn các trường THPT công lập huyện Sóc Sơn như sau:

STT

Trường THPT

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Đa Phúc

44.5

 

2

Sóc Sơn

43.5

 

3

Kim Anh

36.0

 

4

Trung Giã

39.5

 

5

Xuân Giang

38.5

 

6

Minh Phú

36.5

 

Điểm chuẩn các trường khác tại Hà Nội xin mời xem nội dung quyết định đính kèm phía dưới

Tác giả: NguyỄn VĂn Toan

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98