Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 10/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 427

Hướng dẫn (kèm biểu mẫu) Tuyển thẳng, ƯTXT và thay đổi nguyện vọng ĐKXT

1) Phiếu đăng ký thay đổi nguyện vọng XT (phụ lục 2) kèm theo Hướng dẫn (Dùng cho thí sinh có NV đổi nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi THPT QG);
 
2) Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
 
3) Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 3, 4, 5).
 
4) Biểu mẫu nhập danh sách đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 8, 9, 10, 11).
Tác giả: Nguyễn Văn Toan

152