Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 29/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 223

Điểm thi khảo sát tốt nghiệp ngày 20/04/2016

Tệp dữ liệu gồm 2 sheet:

Sheet thứ nhất chứa điểm chi tiết của học sinh

Sheet thứ hai chứa thông tin thống kê điểm trung bình theo lớp từng môn

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105