Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 17/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 1284

Danh sách 38 học sinh đạt 24.00 điểm trở lên 3 môn các khối thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Chi tiết xin mời xem tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Viết bình luận

152