Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ hai, 30/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 792

Thông báo Số báo danh thi HSG Thành phố ngày 03/10/2019 có điều chỉnh

TT Họ và tên Lớp Ngày sinh Môn SBD GV ôn
1 Hồ Việt Anh 12A1 13/02/2002 Toán T008 Hoàng Văn Hường
2 Cù Minh Hoàng 12A1 24/9/2002 Toán T064
3 Nguyễn Tuấn Hùng 12A1 22/4/2002 Vật lí L071 Hoàng Thị Mai Phương
4 Bùi văn Phương 12A1 30/7/2002 Vật lí L146
5 Đồng Thanh Hằng 12A1 27/4/2002 Hóa học H050 Nguyễn Thị Thành
6 Vũ Thị Thị Thanh 12A1 22/9/2002 Hóa học H155
7 Vũ Thị Minh Hạnh 12A1 4/4/2002 Sinh học S045 Nguyễn Lệ Thủy
8 Doãn Đỗ Hương Thảo 12A1 31/8/2002 Sinh học S134
9 Đàm Phương Anh 12A2 12/6/2002 Ngữ văn V006 Nguyễn Thị Thái
10 Phạm Thị Thùy Dương 12A10 13/6/2002 Ngữ văn V057
11 Lê Thị Bích 11A2 29/12/2003 Lịch sử U055 Nguyễn Thị Thế Ninh
12 Vũ Thị Mai 11A3 19/7/2003 Lịch sử U103
13 Ngô Bích Hằng 12A9 1/9/2002 Địa lí D057 Lưu Thị Thanh Hảo
14 Nguyễn Thùy Linh 12A10 28/6/2002 Địa lí D093
15 Nguyễn Hoàng Anh 12A2 25/8/2002 Anh văn A018 Nguyễn Thị Vinh Hạnh
16 Hồ Diệp Linh 12A1 25/10/2002 Anh văn A103

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105