Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Chủ nhật, 15/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 447

Lịch thi OLYMPIC ngày 19,20/5. Danh sách phòng thi

Thời gian

Môn thi

Địa điểm

Ngày thi

Giờ thi

19/5

Thứ năm

7h15 - 9h15

Toán 10 + Văn 10

Phòng 1

7h15 - 9h15

Toán 11 + Văn 11

Phòng 2

7h15 - 8h45

Hóa 10 + Sử 10

Phòng 3

7h15 - 8h45

Hóa 11 + Sử 11

Phòng 4

20/5

Thứ sáu

7h15 - 8h45

Lí 10 + Sinh 10

Phòng 1

7h15 - 8h45

Lí 11 + Sinh 11

Phòng 2

7h15 - 8h45

Anh 10 + Địa 10

Phòng 3

7h15 - 8h45

Anh 11 + Địa 11

Phòng 4

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105