Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ ba, 19/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 1675

Kết quả thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2017-2018

Xem tệp đính kèm: Sắp theo môn, điểm giảm dần nhóm 5 trường THPT trong huyện Sóc Sơn

Sheet thứ nhất: Điểm toàn Thành phố các môn thi

Sheet thứ hai: Điểm thi các môn của 5 trường: Đa phúc, Sóc Sơn, Trung Giã, Kim Anh, Xuân Giang, Minh Phú

Sheet thứ ba: Thống kê và xếp thứ theo điểm trung bình môn thi

Kết quả thi học sinh giỏi Thành phố trường THPT Trung Giã

Họ và tên Lớp Môn Điểm Xếp thứ
1 Đồng Minh Hiếu 12A1 Toán 14.5 40/334
2 Nguyễn Quốc Dương 12A1 Toán 11.5 96/334
3 Nguyễn Lan Anh 12A1 Vật lí 18.25 6/341
4 Bùi Phương Mai 12A1 Vật lí 13.25 115/341
5 Nguyễn Duy Hiếu 12A1 Hóa học 12.5 46/322
6 Phạm Trọng Cường 12A1 Hóa học 8 171/322
7 Phạm Quỳnh Trang 12A1 Sinh học 13.25 70/292
8 Nguyễn Thị Thủy 12A2 Sinh học 12.75 88/272
9 Hoàng Thị Hương Giang 12A2 Ngữ văn 15 212/332
10 Đỗ Thị Phương 12A5 Ngữ văn 10.5 29/332
11 Nguyễn Thị Huyền 12A8 Lịch sử 12.25 164/329
12 Lưu Thị Hồng 12A2 Lịch sử 9 281/329
13 Nguyễn Thị Sen 12A2 Địa lí 12.5 151/378
14 Nguyễn Thị Minh Ánh 12A3 Địa lí 9.25 268/378
15 Trương Nguyễn Yến Thanh 12A1 Anh văn 12.8 261/378
16 Nguyễn Quang Vũ 12A1 Anh văn 11.5 292/378

 

Các trường THPT Huyện Sóc Sơn

Môn Trung Giã Đa Phúc Sóc Sơn Kim Anh Xuân Giang Minh Phú
1 Toán 14.5 14 8 13 9 5
2 Toán 11.5 8 5 6 9
3 Vật lí 18.25 14.25 12.25 8.25 13.25 2.5
4 Vật lí 13.25 13 9.25 3.5 9.5
5 Hóa học 12.5 11 10.25 5.5 8.25 8.75
6 Hóa học 8 7.5 6.75 5 7
7 Sinh học 13.25 15.5 14.75 11.25 12.25 7.5
8 Sinh học 12.75 12 8 8.25
9 Ngữ văn 15 14 16 12.5 12 8.5
10 Ngữ văn 10.5 11 14 11 12
11 Lịch sử 12.25 13.75 10.25 14.75 14.25 10.5
12 Lịch sử 9 11.5 8.5 12.25 6.75
13 Địa lí 12.5 11.75 16.75 11.75 9.5 12.5
14 Địa lí 9.25 11.25 16.75 10 6.5
15 Anh văn 12.8 14.9 15.6 12.1 12.4 10
16 Anh văn 11.5 13.3 14.4 12 9.2 8.4
Tác giả: Nguyễn Văn Toan
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105