Chào Xuân Mới Kỷ Hợi 2019
Thứ ba, 18/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 939

Phòng thi, số báo danh thi chung học kỳ 1 năm học 2018-2019

Để tìm kiếm nhanh học sinh có thể thực hiện theo hướng dẫn:

- Nhấn nút "Ẩn/hiện nội dung tệp đính kèm"

- Đặt con trỏ vào bảng tính

- Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + F

- Gõ mã học sinh/họ và tên để tìm theo mã học sinh hoặc tìm họ tên vào ô "Tìm gì"

- Nhấn nút "Tìm tiếp theo"

- Tìm thấy thì nhấn nút huỷ bỏ để xem

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105