Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ ba, 17/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 1332

Điểm thi học kỳ 1 (trước phúc khảo) năm học 2019-2020

Hiện tại mới có điểm các môn Lý-Hóa

Các môn khác đang cập nhật...

Chi tiết xem file đính kèm, có thể lọc theo SBD, theo phòng thi

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

152