Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 7/1/2021, 0:0
Lượt đọc: 6462

Điểm thi cuối kỳ 1 năm học 2020-2021 (các môn trắc nghiệm)

Bảng điểm chỉ hiển thị số báo danh, lớp, ngày sinh KHÔNG hiển thị tên học sinh.

Điểm trong bảng này là điểm thi thực, chưa làm tròn. Khi vào sổ sẽ vào điểm làm tròn đến 0.5 điểm.

Công thức để tính điểm thực là: số câu đúng*10/tổng số câu.

Học sinh có thể xem lại đáp án các môn trắc nghiệm tại đây

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98