Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 21/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 777

Đáp án thi chung môn Toán giữa kỳ 1 năm học 2019-2020

Ra đề toán 10: cô Hà.

Ra đề toán 11: thầy Thịnh.
Ra đề toán 12: cô Khoa.

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Viết bình luận

105