Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 1/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 312

Thời khoá biểu số 04 (Áp dụng từ ngày 06/11/2017)

Lý do điều chỉnh:

Các đ/c Hường (toán), Quang, Thuý đi học cao học

Chuyển chủ nhiệm 12A1 của đ/c Quang sang cho đ/c Hà (hoá)

Chuyển hoá lớp 10A7 sang cho cô Nhị (gvhđ)

Chuyển toán 10A9 của đ/c Hường sang cho đ/c Hải

Chuyển tự chọn văn 12A1 sang cho lí

Chuyển tự chọn toán các lớp 12A5, 11A7, 11A9 sang cho lí

Chuyển văn 11A4 cô Oanh sang cho cô Thụ

Chi tiết thầy cô và các em học sinh theo dõi ở tệp đính kèm...

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105