Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ ba, 10/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 2036

Thời khóa biểu 8.0 Áp dụng từ 16/04/2018

Lý do điều chỉnh: Giáo viên hợp đồng môn Hóa nghỉ dạy bàn giao lại cho nhóm Hóa.

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105