Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ sáu, 4/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 961

Thời khóa biểu 5.1

Áp dụng từ ngày 07/01/2019

Lý do:

Chỉ thay đổi thứ tự tiết dạy của các thầy cô sau: Cô Bắc, Cô Dương, Thầy Nam, Cô Hường (hóa), cô Hằng (sử)

Các lớp liên quan gồm: 10A2, 10A3

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105