Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ năm, 1/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 1508

Thời khóa biểu 1.2 Áp dụng từ ngày 05/10/2020

Lý do điều chỉnh: Cô Trần Thị Kim Oanh (lý) đã chuyển công tác từ ngày 01/10/2020 nên phân công lại chuyên môn của bộ môn Vật lý.

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105