Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ bảy, 21/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 1131

Đề thi chung môn Toán 3 khối giữa kỳ 1 năm học 2029-2020

Mỗi tệp nén bao gồm:

1) Đề gốc

2) Ma trận đề

3) Các đề trộn

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm

Tác giả: Nguyễn Văn Toan

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105