Trang chính được chuyển về địa chỉ c3trunggia.edu.vn từ ngày 8/2/2022
Thứ tư, 3/11/2021, 10:45
Lượt đọc: 198

Thay đổi Thời gian các tiết học và Kế hoạch thi trực tuyến bài thi giữa kỳ 1 năm học 2021-2022

Thời gian học tiết 1: sáng 7h15, chiều 12h30. Thi online giữa kì 5 môn ngày 12,13,14/11/2021 từ 18h00 đến 20h30.

Chi tiết xin mời xem nội dung tệp đính kèm
Tác giả: Nguyễn Văn Toan

152